نهمین مجمع جهانی مدیریت


مکان همایش
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

سخنرانان