img

آلن انیل

  • مدیرکل خدمات مشتریان در بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای جهان "Selfridges" و "Harrods" با %۱۹۵ رشد فروش
  • دریافت جایزه بهترین نابغه خدمات مشتری در کشور انگلستان در ۳ سال متوالی به دلیل تحولات بی نظیر فروشگاه های Selfridges
  • استاد دانشگاه های Ashridge انگلستان و ESA فرانسه
  • مدیرعامل کمپانی مشاوره ای خدمات مشتری Kara با مشتریان معظمی همچون Intel ,Dubai Duty Free و Jimmy Choo
برچسب ها آلن انیل 
آلن انیل
واتساپ همایش فرازان