img

الکساندر بکتل Alexander Bechtel

  • ریاست اداره ارزها و دارایی های دیجیتال در بانک مطرح دویچه بانک آلمان “Deutsche Bank”
  • فارغ التحصیل و استاد مالی در دانشگاه مطرح سنت گالن “Saint Gallen” سوییس
  • مشاور ارزهای دیجیتال و بلاکچین در بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) و محقق حوزه مالی در دانشگاه استنفورد آمریکا
  • بنیانگذار انجمن دیجیتال اتحادیه اروپا و سخنران در بیش از 40 کشور جهان
برچسب ها الکساندر بکتل 
الکساندر بکتل Alexander Bechtel
واتساپ همایش فرازان