img

جان کریمر

  • یکی از نوابغ شخصیت شناسی در مذاکرات فروش و طراح سیستم شخصیت شناسی از طریق علم ستاره شناسی
  • نویسنده کتاب های مطرح "هنر فهمیدن و درک دیگران" و "یادگیری از طریق تجربه"
  • دریافت جایزه بهترین سخنران یک دهه اخیر از طرف "آکادمی مدیران عامل جهان"
  • مشاور آموزشی کمپانی های Uniliver, Roche, HTC, Samsung و Microsoft
برچسب ها جان کریمر 
جان کریمر
واتساپ همایش فرازان