img

دکتر توماس قوم Dr. Thomas Rohm

  • دکترای اقتصاد از دانشگاه نورمبرگ آلمان و مدیر برنامه های آموزشی کاربردی دانشگاه مونیخ
  • مدیر منابع انسانی بزرگ ترین سازمان مشاوره ای جهان “BCG” (Boston Consulting Group)
  • استاد مدیریت استراتژیک و کسب و کار بین الملل به مدت 25 سال
برچسب ها توماس قوم 
دکتر توماس قوم Dr. Thomas Rohm
واتساپ همایش فرازان