img

رابین شارما Rabin Sharma

  • نویسنده 16 عنوان کتاب در صدر پرفروش ترین کتاب های جهان از جمله کتاب های معروف "باشگاه پنجِ صبحی ها"، "راهبی که فراری اش را فروخت"، "فوق العاده باش"، "قهرمان زندگیت باش" و "رئیس بدون لقب"
  • یکی از 5 سخنران اول حوزه رهبری در جهان
  • سخنران محبوب و مدعو اجلاس های سالیانه بزرگ ترین کمپانی های جهان همچون Nike, Microsoft, HP GE , Coca-Cola و ASA
  • بیش از 600 میلیون مخاطب در رسانه های اجتماعی و بیش از 20 میلیون کتاب فروخته شده در 100 کشور جهان

 

جملات معروف رابین:

  • "کیفیت زندگی تان را، کیفیت افکارتان تعیین خواهد کرد"
  • "هرگز زندانی گذشته تان نباشید بلکه معمار آینده تان باشید"
  • "داشتن استعداد فوق العاده است، ولی داشتن اعتماد به نفس بسیار مهم تر است"
برچسب ها رابین شارما 
رابین شارما Rabin Sharma
واتساپ همایش فرازان