img

رج اتول

  • یکی از نوابغ "مدیریت استعداد و برنامه ریزی برای جایگزین" در جهان (Succession Planning)
  • نویسنده ۳ عنوان کتاب مطرح و پرفروش از جمله "رهاسازی پتانسیل کسب و کار خانوادگی" و "رهاسازی پتانسیل درون"
  • دریافت کننده مدال افتخار و عنوان کارآفرین برتر سال ۲۰۱۶ در مجمع جهانی "کسب و کارهای کوچک و متوسط" به دلیل ایجاد تاثیرات مثبت روی کسب و کارهای خانوادگی
  • مدیرعامل بزرگترین شرکت مشاور " کسب و کارهای خانوادگی" (RTS) در خاورمیانه و آسیا با ۱۰۹ مشتری معظم خانوادگی (Family Business)
  • سخنران و استاد مدعو در دانشگاه های آکسفورد "Oxford","MIT" و "Hult" در حوزه تیم سازی، جانشین پروری، استعداد و مدیریت سرمایه های انسانی
برچسب ها رج اتول 
رج اتول
واتساپ همایش فرازان