رندی گیج

نویسنده 10 عنوان کتاب مطرح و پرفروش جهان ترجمه شده به 25 زبان مختلف از جمله کتاب "نبوغ دیوانه" (قرار گرفته در صدر کتابهای پرفروش مجله "New York Times" آمریکا) و کتابهای "امنیت در ریسک پذیریست"، "101 کلید سعادت"، "ذهن توانگر"، "37 راز موفقیت" و ... بنیانگذار " بازاریابی شبکه ای" (Network Marketing) در جهان بوده و تا کنون در 50 کشور برای بیش از 2 میلیون نفر سخنرانی کرده است.

رندی گیج در سال 2000 به تالار مشاهیر سخنرانی در جهان نیز راه یافته است.

از "رندی گیج" با عنوان مسیح ثروت آفرینی و کتاب ثروت نام می برند چرا که او همواره اعتقاد دارد که ما به این جهان آمده ایم که ثروتمند و غنی زندگی کنیم و فقیر بودن را گناهی بزرگ می داند. او در سرتاسر جهان سفر می کند و درسهای بی نظیری را در حوزه های ثروت، سلامتی، شادی و موفقیت به میلیونها نفر آموزش می دهد.

او بیش از 25 سال است که در سمینارهایش به علتهای ریشه ای شک و تردید، افسردگی، استرس و ترس در میان مدیران پرداخته و اعتقادات محدود کننده آنها را به اعتقاداتی مصمم و پیروزمندانه و عملگرا تغییر می دهد.
برچسب ها رندی گیج 
رندی گیج
واتساپ همایش فرازان