img

نـــایجل ریزنــر

  • نویسنده کتاب مطرح قانون تاثیرگذاری “Impact Code”
  • سخنران بیش از 1000 اجلاس و سمینار آموزشی در حوزه روانشناسی و ارتباطات مثبت
  • ریاست اسبق انجمن سخنرانان حرفه ای در انگلستان
  • بهترین سخنران انتخابی آکادمی مدیران عامل
برچسب ها نایجل ریزنر 
نـــایجل ریزنــر
واتساپ همایش فرازان