نیک وویچیچ

  • معروف ترین سخنران انگیزشی و الهام بخش در دنیا
  • نویسنده مطرح پر فروش ترین کتاب های انگیزشی سال بر اساس دیدگاه مجله “New York Times” از جمله "مهارنشدنی"، "قدرتمند باش" و "زندگی بدون دست و پا"
  • ملقب به قهرمان ملی کشور استرالیا
  • مدیر عامل یکی از بزرگ ترین سازمانهای خیریه در کشور آمریکا
برچسب ها نیک وویچیچ 
نیک وویچیچ
واتساپ همایش فرازان