img

ژان لوک ورهلست Jean Luc verhelst

  • نویسنده کتاب پرفروش مطرح "بیت کوین، بلاکچین و فراتر" و استاد دانشگاه IESEG فرانسه
  • عضو کمیسیون نظارتی بلاکچین در اتحادیه اروپا و مشاور ارزهای دیجیتال این اتحادیه
  • دریافت کننده جایزه بهترین تز کارشناسی ارشد در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین در بلژیک
  • ریاست اداره و بخش ارزهای دیجیتال در بزرگترین کمپانی مشاوره ای در جهان “Deloitte”
برچسب ها ژان لوک ورهلست 
ژان لوک ورهلست Jean Luc verhelst
واتساپ همایش فرازان