img

کریس آکابوسی

  • تنها دارنده 3 مدال قهرمانی المپیک در مسابقات دوی استقامت در جهان
  • نویسنده کتاب های متعدد هدف گذاری و اعتماد به نفس
  • کارشناسی ارشد کسب و کار از دانشگاه Ashbridge در انگلستان
برچسب ها کریس آکابوسی 
کریس آکابوسی
واتساپ همایش فرازان