img

کریس بسویک

  • یکی از نوابغ استراتژیهای نوآوری و فرهنگ سازمانی در جهان با بیش از ۲۵ سال تجربه
  • نویسنده کتابهای پرفروش "مسیری به سوی نوآوری" و "ساخت فرهنگ نوآوری"
  • استاد و مدرس "استراتژی های نوآوری و خلاقیت" در دانشگاه های "Henley" ، "Granfield" و "Southampton" انگلستان
  • نویسنده مقالات متعددی در حوزه "استراتژی در روزنامه های معتبر "Financial Time"، "The Times" و "Sunday Telegraph"
برچسب ها کریس بسویک 
کریس بسویک
واتساپ همایش فرازان