اخبار

دوازدهمین مجمع جهانی مدیریت -خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری

دوازدهمین مجمع جهانی مدیریت -خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری
(تعداد بازدید : 975)
تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr