دومین دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه ESC Clermont فرانسه

دومین دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه ESC Clermont فرانسه
مدت زمان تحصیل در مقطع دکتری(DBA) دانشگاه ESC Clermont حداقل 2 سال خواهد بود. در طی این زمان 12 عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد.
(تعداد بازدید : 212)
تاریخ:۱۳۹۹/۱۱/۰۱
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr