اخبار

همایش بین المللی مدیریت به سبک جان مکسول

همایش بین المللی مدیریت به سبک جان مکسول
همایش بین المللی مدیریت به سبک جان مکسول در تاریخ 7 تیر ماه 1398 با حضور بیش از1100  نفراز مدیران برجسته و عامل کشور با سخنرانی اقای جان مکسول در جزیره زیبای کیش برگزار شد.

در این همایش به موضوعاتی همچون  5 سطح هرمی رهبری ، زندگی هدفمند و متمرکز ، ایجاد تغییرات بنیادین در تفکر و سبک مدیریت به طور کامل اشاره و پرداخته شد. همچنین میزگردی با موضوع  "رهبری سازمانی در بازارهای رقابتی و پر فشار" با حضور 7 کارشناس و سخنران خبره ایرانی و دکتر جان مکسول تشکیل شد.
(تعداد بازدید : 427)
تاریخ:۱۳۹۸/۰۴/۱۶
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr