img

همایش بین المللی مدیریت سرمایه های انسانی و پرورش استعدادها

همایش بین المللی مدیریت سرمایه های انسانی و پرورش استعدادها
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ / تعداد بازدید : 1079

ارسال نظر

دیدگاه
واتساپ همایش فرازان