img

همایش جذب، توسعه و نگهداری سرمایه های انسانی

همایش جذب، توسعه و نگهداری سرمایه های انسانی
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ / تعداد بازدید : 441

دکتر سپهر تاروردیان

- دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

- مدیر عامل شرکت همایش فرازان با سابقه بیش از 300 همایش بین المللی در 20 سال گذشته

- نویسنده کتاب "آمیتیست موفقیت" و مترجم چندین کتاب مطرح مدیریتی از جمله "مدیریت راهبردی استعداد ها"

- بنیانگذار کلاب ورزشی متافیتنس

موضوعات سخنرانی:

1-کاربرد چرخه زندگی در توسعه فردی و رشد سرمایه های انسانی

۲-طبقه بندی نسلی مشتریان و کارکنان در سازمان ها و شیوه های ارتباطی با هرکدام

۳-جدول بروس تاکمن در ساخت تیمهای رویایی و مدیریت افراد

۴-کاربرد ابزار پنجره جو- هری در رشد فردی و تیمی

۵- سیستم و مدل انگیزش و الهام بخشی به کارکنان و تیم های سازمانی

۶- چگونگی افزایش سطح ارتعاشات ، فرکانس و سینرژی افراد در سازمان

۷- کاربرد کارت امتیاز متوازن و راهکارهای همترازی و ایجاد تجانس در تیم و کارکنان با چشم اندازهای سازمانی

۸- انجام آزمون شخصیت شناسی جهت کشف پتانسیلهای درونی و خودشناسی و قرار گرفتن در مسیر نظام ارزشی فردی

ارسال نظر

دیدگاه
واتساپ همایش فرازان