Sponsoring

کارگاه بین المللی ۲ روزه مردان مریخی و زنان ونوسی

کارگاه بین المللی ۲ روزه مردان مریخی و زنان ونوسی
دکتر جان گری یکی از برجسته ترین اساتید و سخنرانان جهان در حوزه ارتباطات اثربخش، روابط کاری و نویسنده کتاب معروف مردان مریخی، زنان ونوسی در تاریخ ۱۸-۱۷ دی ماه به جزیره کیش سفر کرد. وی در کارگاه بین المللی ۲ روزه مردان مریخی و زنان ونوسی برای ۲۰ نفر از مدیران ایرانی در ۴ جلسه درباره مدیریت استرس در محیط کار و زندگی، استفاده از هوش میان فردی برای توسعه ارتباطات، ۸ نقطه کور در میان زنان و مردان در محیط کار و خانواده و اهمیت توازن کار و زندگی سخنرانی کرد.
(تعداد بازدید : 582)
تاریخ:۱۳۹۴/۰۸/۱۷
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr