دوره های آموزشی

تــور خلاقــیت و نـــوآوری کـــانــادا

ونکوور - کانادا تیر ماه 1400
تجربه دوره آموزشی در یکی از 10 دانشگاه برتر جهان (University of British Columbia) با موفق ترین و سرشناس ترین اساتید خلاقیت و نوآوری آمریکا و کانادا

دومین دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه کلرمونت فرانسه

تهران - ایران 2021-2023
مدت زمان تحصیل در مقطع دکتری(DBA) دانشگاه ESC Clermont حداقل 2 سال خواهد بود. در طی این زمان 12 عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد.

دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه ESC Clermont فرانسه

تهران آذر 1398 - دی 1400
مدت زمان تحصیل در مقطع دکتری(DBA) دانشگاه ESC Clermont حداقل 2 سال خواهد بود. در طی این زمان 12 عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد.

سومینEMBA دانشگاه نئوما فرانسه در ایران

تهران مهر 98 الی دی 99
مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (EMBA) دانشگاه NEOMA حداقل یکسال و سه ماه (15ماه) خواهد بود. در طی این زمان 14 عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد .

سومین دوره حرفه ای دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) دانشگاه ایپگ فرانسه

تهران بهمن 97
سومین دوره حرفه ای دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) دانشگاه ایپگ فرانسه

کارگاه تخصصی یک روزه رهبری استراتژیک

تهران چهارشنبه 2 آبان ماه 1397

تور تجاری آموزشی کره جنوبی

کره جنوبی ۲۴-۱۸ شهریورماه ۱۳۹۷
مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (EMBA) دانشگاه NEOMA حداقل یکسال و سه ماه (۱۵ماه) خواهد بود. در طی این زمان ۱۴ عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد

دومین دوره EMBA جهانی دانشگاه نئوما فرانسه

تهران - ایران مهر ۹۷ الی آذر ۹۸
مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (EMBA) دانشگاه NEOMA حداقل یکسال و سه ماه (۱۵ماه) خواهد بود. در طی این زمان ۱۴ عنوان درسی در کنار پروژه پایان نامه توسط دانشجویان گذرانده خواهد شد

تور آموزشی، تجاری و مدیریتی آفریقای جنوبی

کیپ تاون - ژوهانسبورگ ۸-۱ بهمن ماه ۱۳۹۶
این سفر آموزشی و مدیریتی امکان بازدید، الگوبرداری و یادگیری از موفقیتها و پیشرفتهای چشمگیر شرکت ها، صنایع و علم مدیریت در آفریقای جنوبی را در فصلی مناسب و مطبوع برای مدیران فراهم خواهد کرد

دومین تور تجاری آموزشی "مدیریت ناب" در ژاپن

ژاپن (توکیو و اوزاکا) ۳۰-۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
حضور یک هفته ای در میان بازیگران بزرگ صنعتی و اقتصادی جهان و مدیران و تصمیم گیران قدرتمند ژاپنی فرصتی استثنائی برای مدیران کشور فراهم خواهد آورد تا با تحول و تغییر در نگرش های سنتی و گذشته خود، به ایده ها، چهارچوب ها، ابزارها و تکنیک های پیشرفته و روز جهان مجهز شوند.
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr