دوره های آموزشی

بازاریابی مدرن و تحول کسب و کار در دنیای جدید

دبی، هتل جمیرا بیچ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۶
کنفرانس آموزشی یک روزه در خصوص "بازاریابی مدرن و تحول کسب و کار در دنیای جدید" با سخنرانی بنیانگذار "بازاریابی شبکه ای" و نویسنده تعدادی از پرفروش ترین کتابهای جهان همچون "نبوغ دیوانه" و "امنیت در رسک...

اولین تور تجاری آموزشی مدیریت ناب در ژاپن توسط همایش فرازان برگزار شد

ژاپن ۳۱ اردیبهشت تا ۷ خردادماه 96
شرکت همایش فرازان با همکاری موسسه تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی "PHP" ژاپن اولین تور تجاری آموزشی "مدیریت ناب" در ژاپن را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت تا ۷ خردادماه در شهرهای توکیو و کیوتو برگزار کرد.

کارگاه بین المللی ۲ روزه مردان مریخی و زنان ونوسی

جزیره کیش ۱۸-۱۷ دی ماه
دکتر جان گری یکی از برجسته ترین اساتید و سخنرانان جهان در حوزه ارتباطات اثربخش، روابط کاری و نویسنده کتاب معروف مردان مریخی، زنان ونوسی در تاریخ ۱۸-۱۷ دی ماه به جزیره کیش سفر کرد. وی در کارگاه بین الم...

اولین تور آموزشی اسپانیا با همکاری دانشگاه اروپایی مادرید

کشور اسپانیا ۱۷-۱۰ آبان ماه 1394
۲۵ مدیر ایرانی در تاریخ ۱۷-۱۰ آبان ماه به کشور اسپانیا سفر کردند. این دوره آموزشی شامل ۳ روز کارگاه مدیریتی در دانشگاه اروپایی مادرید و بازدید از شرکتهایی از جمله شرکت مخابراتی تلفنیکا، شرکت نفتی رپسو...

برگزاری کارگاه تخصصی چهار روزه رهبری سازمانی در مهر ماه در تهران

تهران 9-10 و 16-17 مهر ماه 1394
شرکت همایش فرازان با همکاری دانشگاهCass انگلستان کارگاه تخصصی چهار روزه رهبری سازمانی را با حضور اساتید مطرح این رشته از جمله پرفسور کریس ریبوک، پرفسور نیلز برابانت و پرفسور جوزف شرین با حضور ۲۰ تن از...
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr