فیلم سومین همایش بین المللی مدیریت تغییر و تحول

فیلم سومین همایش بین المللی مدیریت تغییر و تحول

JACK CANFIELD

جک کنفیلد برترین و شناخته شده ترین سخنران و استاد حوزه مدیریت و موفقیت در جهان، نویسنده کتاب مطرح "سوپ مرغ برای روح" با فروش بیش از 125 میلیون نسخه کتاب، نام خود را در رکوردهای جهانی “Guinness” نیز ثبت کرده است.


واتساپ همایش فرازان