همایش ها
پیتر گلدن هویس
سخنران :پیتر گلدن هویس
بیشتر
گرام کدرینگتون
سخنران :گرام کدرینگتون
بیشتر
دکتر سایمون مورس
سخنران :دکتر سایمون مورس
بیشتر
دکتر نیک بیندل
سخنران :دکتر نیک بیندل
بیشتر

موضوع سخنران

پیتر گلدن هویس
پیتر گلدن هویس
 • رونمائی از مدلهای جدید و چابک کسب و کار در شرایط پیچیده، متغیر و تکنولوژیک اجتماعی پیش رو
 • تاثیر سیستم های انطباقی پیچیده بر روی دنیای نوآوری و استراتژی (نظریه آشوب و پیش بینی نظم تطبیقی در آینده)
 • رونمائی از دنیای پیش بینی شده در سال ۲۰۲۵ و چگونگی آماده شدن برای جهانی نو
گرام کدرینگتون
گرام کدرینگتون
 • واقعیت مجازی؟ واقعیت امروز جهان، معنای عملی آن در زندگی و کسب و کار فعلی شما؟
 • پایان عصر نفت و ذغال سنگ- آغاز عصر انرژیهای نو و جدید و آغاز جهان رقابتی ناشناخته
 • فکر کردن همانند یک آینده پژوه- چگونه می توان با کسب ۵ مهارت کلیدی به یک آینده پژوه تبدیل شد
دکتر سایمون مورس
دکتر سایمون مورس
 • همگام و همراه با نیروهای اخلالگر شکل دهنده جهان کسب و کار تا ۳ سال آینده
 • آینده امنیت اطلاعات، مدیریت داده های بزرگ (Big Data) در محیط مملو از ریسکهای غیرقابل پیش بینی و جرائم مجازی
دکتر نیک بیندل
دکتر نیک بیندل
 • رهبری راهبردی (استراتژیک)- آنچه که باید انجام دهیم تا مزیت نسبی در ۵ سال آینده را ایجاد کنیم (چگونگی برآورده سازی اهداف در دل سازمان)
 • نوآوری راهبردی، تحول و اختراع- نیروی محرکه اصلی و کلیدی قرن ۲۱ برای سازمانها- ترکیب مدلهای نوآوری، اختراع و تحول به صورت توامان و همزمان
 • کاربرد استراتژهای رو به جلو (مرزی) و مدیریت تنش، اغتشاش و درگیری در سازمانها و بازارها- تکنیکهای تصمیم گیری تحت فشار توسط رهبران در دوران و شرایط ابهام و عدم اطمینان
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr