همایش ها
جیمی آندرسون
سخنران :جیمی آندرسون
بیشتر
کریس بسویک
سخنران :کریس بسویک
بیشتر
آندرو کاکابادسه
سخنران :آندرو کاکابادسه
بیشتر
گابور جورج برت
سخنران :گابور جورج برت
بیشتر

اهمیت و چرائی حضور در این همایش بین المللی:

سومین همایش بین المللی "طراحی و اجرای استراتژی" با حضور 700 مدیر توانمند و راهبردی سازمانهای موفق ایران و با حضور و سخنرانی 5 تن از نوابغ، سخنرانان و نویسندگان برجسته "مدیریت استراتژیک" جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد. این همایش 2 روزه با هدف تجهیز سازمانهای پیشرو با ابزارها و تکنیکهای ساخت برنامه های موثر نوآوری و خلاقیت و افزایش بهره وری و عملکرد بهینه آنها از طریق متوازن کردن اقدامات کارکنان با اهداف و چشم اندازهای سازمانی و همچنین نهادینه سازی فرهنگ ناب (Lean Culture) برای اجرای سریعتر و بهتر استراتژیها برنامه ریزی شده است. شرکت کنندگان در این همایش با روشهای کاربردی و مثالها و تجربیات عملی در حــوزه های خـلق "برنـــامه های عملی"، "تعریف شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری"، "فرهنــگ"، "ســاخت داشبـوردها (Dashboards)، "ارزیــابی ریســک (خطرپذیری)" و "تــدوین مجــدد راهبردهــای شرکتی"، آشنا شده و آموزش خواهند دید.

موضوع سخنران

جیمی آندرسون
جیمی آندرسون
  • برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد از طریق کارت امتیاز متوازن
  • راهکارهای مدیریت بزرگترین دشمن استراتژی! فرهنگ سازمانی
کریس بسویک
کریس بسویک
  • چهارچوب جدید مدل نوآوری در سازمانها برای ایجاد ثبات، رشد سودآوری و بقاء از طریق ایجاد ایده ها، تجربیات و مدلهای جدید قدرتمند تجاری در سازمان
  • نهادینه سازی نوآوری در فرهنگ و DNA سازمان شما
آندرو کاکابادسه
آندرو کاکابادسه
  • کاربرد مدل "VUCA" برای تصمیم گیری رهبران استراتژیک سازمان ها و راهکار های ایجاد سازمانهای نسل آینده توسط این رهبران
  • راهکارهای مدیریت بزرگترین دشمن استراتژی! فرهنگ سازمانی
گابور جورج برت
گابور جورج برت
  • طراحی استراتژی دریاچه آبی (بهینه سازی فرضیه ارزشی جاری)، دریای آبی (ورود به بازارهای گسترده تر) و اقیانوس آبی (خلق فرضیه ارزشی جدید) در سال ۲۰۱۷
  • معماری چهارچوب جدید استرانژی (چهارچوب تیر و کمان)(Slightshot)، مسیری نوآور برای ایجاد جریان مستمر آبهای آبی
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr