همایش ها
برایان تریسی
سخنران :برایان تریسی
بیشتر

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

 • تکنیکها و روشهای افزایش مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود و ایجاد انواع برنامه های وفاداری مشتریان
 • گامهای ایجاد رابطه گرم و صمیمی با مشتریان و نهایی سازی فرایند فروش در ۵ گام ساده
 • یادگیری کلمات جادویی و موثر در اقناع سازی و بهره گیری از "مثلث اثر" در فروش
 • خریداران دروغ می گویند! حقه ها و ترفندهای خریداران را بشناسید تا به آنها راحت تر و بیشتر بفروشید.
 • فروش متمایز! قوانین، مقررات و روشهای جدید روانشناسی برای فروشندگان! بهترین سال فروش خود را تجربه کنید!
 • شناسائی ۷ شاخص رفتاری در انسانها جهت درک و شناخت احساسات و فرآیندهای تصمیم گیری در خرید
 • یادگیری روش "شخصیت شناسی" ۶۰ ثانیه ای و مصاحبه قدرتمند و رهبری مذاکرات موثر در فروش
 • اهمیت و چگونگی ساخت داستانی جذاب و داستان سرایی برای افزایش خروج از جنگ قیمتها و ورود به فروش با قیمت گران و بالا
 • روشها، تکنیک ها و ساختارهای جدید قیمت گذاری

موضوع سخنران

برایان تریسی
برایان تریسی

همایش فروش با عملکرد بالا

 • ویژگی اصلی مدیـران موفـق و مهارتهای کلیدی آنها
 • مشتری یابی نوین و تکنیکهای ارائه محصولات و خدمات
 • گام برقراری ارتباطات دراز مدت با مشتریـان
 • خلـق مدل جدید رابطه ای در فروش و افزایش فروش
 • روشهای ساخت اعتماد و اعتبار برای افزایش قیمت ها
 • 4 گام اساسی شناسایی نیازهای مشتریان
 • خلق مثلث طلایی فروش در جذب مشتریان

همایش بازاریابی با عملکرد بالا

 • بخش بندی بازارها و هدف قرار دادن مشتریان مرتبط
 • تخصص گرایی و تمایز در میان رقبا و محصولات
 • 9 راهکار افزایش سهم بازاری در یک هفته
 • راهکارهای خلق محصولات و خدمات با کیفیت
 • چگونگی هم آفرینی و مشارکت مشتریان در خلق محصولات و خدمات
 • مدیریت انتظارات و ارتباطات با مشتریان
 • خلق مدل کسب و کار جدید با تمرکز بر نیازهای مشتریان
 • 6 گام مدیریت مخالفتهای مشتریان
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr