همایش ها
داو بارون
سخنران :داو بارون
بیشتر
آنتونی تامسون
سخنران :آنتونی تامسون
بیشتر
نیک هالیک
سخنران :نیک هالیک
بیشتر
اندرو گریل
سخنران :اندرو گریل
بیشتر
رج اتول
سخنران :رج اتول
بیشتر
 • نهمین مجمع جهانی مدیریت پس از ۸ سـال برگزاری موفق در تـاریخ ۲۸-۲۹ بهمـن ماه سـال ۱۳۹۵ در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما با حضور ۷۰۰ نفر از مدیران تصمیم گیر و پیشروی کشور با سخنرانی، مشارکت و ارزش آفرینی ۵ سخنـران و مدیر عامـل مطرح جهان برگزار خواهد شد.
 • درطی ۱۶ سخنرانی درمدت ۲ روز، چالش های مهم مدیریت از جملـه منـابع انسانی، رهبری سازمانی، فروش و بازاریابی، افزایش سودآوری، مدیریت امورمشتریان، فنون مذاکـرات موثــر و توسعــه فرهنگ نـاب سازمـانی مورد بحث و ارائه قرار خواهند گرفت.
 • انتقـال تجربـه و دانش و معلومـات ۵ مدیر عـامل برجستـه جهانی که دربالاترین سطح مدیریت در جهان دستاوردها و موفقیت های بی نظیری را به دست آورده اند فرصت قابل ملاحظه ای را برای مدیران کــشور فراهـم خواهـد کـرد تـا بتوانند با استفـاده از ایـن ابـزارهـا، روش ها و تکنیک ها به ارتقاء و پیشرفت خود و سازمان شان بیش از پیش کمک کنند .
 • این مجمـع جهـانی مدیریت درطول ۸ سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ نفر از مدیـران را از طریق حضـور و سخنــرانی ۵۰ سخنـران و مدیرعامل برتر جهــان آموزش و توسعــه داده است و مهمتـرین رویداد مدیریتی بین المللی در کشور می باشد.
 • با حضور و ثبت نام در این همایش ۲ روزه، اصول، قواعد و روش های کاربردی موفقیت در کسب و کار و بازار پررقابت امروز جهان را بیاموزید، الگوبرداری کنید، به کار ببرید و اجرا کنید و رشد و موفقیت و سودآوری بیشتری را تجربه کنید.

موضوع سخنران

داو بارون
داو بارون
 • چگونگی به وجود آوردن کارکنانی وفادار و طرفدارانی ۲ آتیشه از طریق تبدیل شدن به رهبری نتیجه گرا و کاریزماتیک
 • ایجاد و تولید فرهنگ سازمانی پیشرو و هیجانی (تعامل و ارتباط عاطفی کارکنان و مدیران با چشم انداز، ارزشها و اهداف سازمان)
آنتونی تامسون
آنتونی تامسون
 • چگونگی ساخت یک برند متمایز برای جلب توجه ( ۲ اصل اعتماد و نوآوری پیش نیاز تولید ثروت از طریق برند)
 • چگونگی ساخت یک کمپانی پیشرو و رهبری آن در سال 2017
نیک هالیک
نیک هالیک
 • ۱۰ تکنیک و اصل بازی با پول برای ایجاد جریان ثروتی نامحدود (حذف عقاید و اعتقادات اشتباه و بی پایه در مورد پول و جریان نقدی و یادگیری اصول واقعی ثروت ساز)
 • چگونگی ایجاد ثروت در رکود و بحران اقتصادی (دوره رکود و افول اقتصادی، بهترین دوره ایجاد ثروتمندان هوشمند)
اندرو گریل
اندرو گریل
 • از هم گسیختگی و تلاطم دیجیتال راز پیروزی کمپانی ها در فضای اجتماعی (مدیریت داده های بزرگ و سبقت گرفتن از منحنی دیجیتال)
 • فضا و محیط کار در ۵ سال آینده (روندهای تکنولوژی نوین و جدید در کنار نسل جدید نیروهای کار (نسل هزاره)
رج اتول
رج اتول
 • چالشهای کسب و کار خانوادگی(Family Business)، جانشین پروری و ساختارهای انتقال سرمایه وارث (انتقال میراث شما از نسل اول تا نسل پنجم- راهکارها و روشها)
 • رهاسازی DNA و پتانسیل درون (تبدیل سرمایه های انسانی به قهرمانان محیط کسب و کار) (مدیریت استعدادها و ساخت تیمهای رویائی در محیط کار)
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr