img
location محل برگزاری

مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

calendar زمان برگزاری

۳۰-۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴

هشتمین مجمع جهانی مدیریت

هشتمین مجمع جهانی مدیریت در تاریخ ۳۰-۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور ۵ مدیرعامل شرکتهای معظم اروپایی از جمله دویچه بانک آلمان، پناسونیک، زیمنس، شرکت مخابراتی تلفنیکا و دانشکده مدیریت دانشگاه منچستر در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار گردید. در این کنفرانس مدیریتی بینظیر، ۸۰۰ تن از مدیران ارشد ایرانی از تجربیات و رموز موفقیت این ۵ مدیرعامل افسانه ای و بنام اروپایی بهره مند شدند.
واتساپ همایش فرازان