همایش ها
کوئنتون کوإتزی
سخنران :کوئنتون کوإتزی
بیشتر
جان کریمر
سخنران :جان کریمر
بیشتر
مارتین باتلر
سخنران :مارتین باتلر
بیشتر
فرانک فرنس
سخنران :فرانک فرنس
بیشتر
سندرو فورت
سخنران :سندرو فورت
بیشتر

آنچه در این دوره خواهید آموخت

 • تکنیکها و روشهای افزایش مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود و ایجاد انواع برنامه های وفاداری مشتریان
 • گامهای ایجاد رابطه گرم و صمیمی با مشتریان و نهایی سازی فرایند فروش در ۵ گام ساده
 • یادگیری کلمات جادویی و موثر در اقناع سازی و بهره گیری از "مثلث اثر" در فروش
 • خریداران دروغ می گویند! حقه ها و ترفندهای خریداران را بشناسید تا به آنها راحت تر و بیشتر بفروشید.
 • فروش متمایز! قوانین، مقررات و روشهای جدید روانشناسی برای فروشندگان! بهترین سال فروش خود را تجربه کنید!
 • شناسائی ۷ شاخص رفتاری در انسانها جهت درک و شناخت احساسات و فرآیندهای تصمیم گیری در خرید
 • یادگیری روش "شخصیت شناسی" ۶۰ ثانیه ای و مصاحبه قدرتمند و رهبری مذاکرات موثر در فروش
 • اهمیت و چگونگی ساخت داستانی جذاب و داستان سرایی برای افزایش خروج از جنگ قیمتها و ورود به فروش با قیمت گران و بالا
 • روشها، تکنیک ها و ساختارهای جدید قیمت گذاری

موضوع سخنران

کوئنتون کوإتزی
کوئنتون کوإتزی
 • فروش متمایز و منحصر به فرد – قوانین جدید برای فروشندگان
 • خریداران دروغ میگویند - درک ترفندهای خریداران برای منحرف کردن مسیر فروش
جان کریمر
جان کریمر
 • راهکارهای خواندن ذهن و پیش بینی رفتار مشتریان
 • ساخت اعتماد با مشتریان و افزایش نجومی سود سازمانی
مارتین باتلر
مارتین باتلر
 • نقش بازاریابی کلاس جهانی در کمپانیهای پیشروی جهان
 • چگونگی خلق و ایجاد فرضیه های ارزشی کمی شده (از نظر مالی)
فرانک فرنس
فرانک فرنس
 • نقش اخلاق، عشق، علاقه و منطق در فروش تاثیرگذار
 • رهبری تغییر با بهره گیری از هوشهای عاطفی (EQ)، اجتماعی (SQ) و خلاق (CQ)
سندرو فورت
سندرو فورت
 • طراحی مجدد و نوین تجربه مصرف کننده – حرکت از تعاملات مالی به تعاملات ارتباطی با مشتریان
 • گران ترین باشید! روشها و تکنیک
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr