همایش ها
دکتر جان مکسول
سخنران :دکتر جان مکسول
بیشتر
همایش بین المللی مدیریت به سبک جان مکسول در تاریخ 7 تیر ماه 1398 با حضور بیش از1100  نفراز مدیران برجسته و عامل کشور با سخنرانی اقای جان مکسول در جزیره زیبای کیش برگزار شد.

در این همایش به موضوعاتی همچون  5 سطح هرمی رهبری ، زندگی هدفمند و متمرکز ، ایجاد تغییرات بنیادین در تفکر و سبک مدیریت به طور کامل اشاره و پرداخته شد. همچنین میزگردی با موضوع  "رهبری سازمانی در بازارهای رقابتی و پر فشار" با حضور 7 کارشناس و سخنران خبره ایرانی و دکتر جان مکسول تشکیل شد.

موضوع سخنران

دکتر جان مکسول
دکتر جان مکسول

جلسه اول: 5 سطح هرمی رهبری- توسعه افراد سازمانی به رهبران تاثیرگذار

دلایلی که کارکنان و دیگران به دنبال شما (رهبر) می آیند چیست؟ آیا چون مجبور هستند؟ آیا چون دوست دارند و علاقه دارند؟ یا به خاطر دلایل و نتایجی که در گذشته به دست آورده اید؟ یا به خاطر آنچه که شما برای رشد و توسعه آنها انجام می دهید؟ و یا به خاطر خودتان و ارزشهایتان و شخصیت خودتان به دنبال شما می آیند؟ 
در این جلسه 90 دقیقه ای راهکارهائی که رهبران ساخته می شوند و دلایل دنبال کردن آنها از طرف دیگران را با روشهای عملی خواهید آموخت.

جلسه دوم: زندگی هدفمند و متمرکز- کلید موفقیت در زندگیتان
هرگاه رهبری اهداف والا ترسیم می کند و به آنها می رسد، شهرت، محبوبیت و رهروان بیشتری پیدا می کند و این موفقیت ریشه در توسعه و افزایش نقاط قوت و کاهش و حداقل سازی نقاط ضعف دارد. نگرش مثبت، روحیه مقاومت در برابر سختی ها و اهمیت ایجاد ارتباطات بیشتر در ساخت برند رهبری شما اهمیت فوق العاده ای دارد. رهبران موفق همواره در معرض ایده های بیشتر و متنوع تری قرار دارند، علاوه بر تولید ایده های خلاق و نو، عملگرا نیز می باشند و انرژی و تفکر خود را دقیقا روی 20% از فرآیندهائی می گذارند که 80% بهره وری ایجاد می کند.

جلسه سوم: ایجاد تغییرات بنیادین در تفکر و سبک مدیریت- تقویت شیوه های رهبری سازمانی
مهمترین ویژگی یک رهبر اثربخشی و تاثیرگذاری بر روی دیگران است و عیار رهبری او را عیار و سطح و تعداد رهروان او که تحت تاثیر قرار می گیرند تشکیل می دهد. رهبری 360 درجه در سازمان، خانواده و جامعه از اصول اساسی موفقیت فردی و کسب موقعیت ممتاز اجتماعی و ثروت است و مهمترین هدیه او به دیگران تبدیل شدن به الگویی مثال زدنی می باشد و در این میان باید به شدت مراقب باشد که در تله مدیریت تیم به جای رهبری انسانها نیافتد.
در این جلسه 90 دقیقه ای اصول و روشهای کاربردی تبدیل شدن به رهبری تمام عیار و موفق که علاوه بر الگو بودن و تاثیرگذار بودن، سطح عالی از موفقیت و ثروت را نصیب خود می کند را خواهیم آموخت.

جلسه چهارم: میزگرد "رهبری سازمانی در بازارهای رقابتی و پر فشار" با حضور 8 کارشناس و سخنران خبره ایرانی و دکتر جان مکسول
 
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr