همایش ها
پت مسیتی
سخنران :پت مسیتی
بیشتر

پنجشنبه 18 مهرماه 1398 -تهران

در تاریخ پنجشنبه هجدهم مهرماه 1398 به صورت یک روز کامل در تهران "پت مسیتی" برای بیش از 1000 مدیر توانمند کشورمان در 4 جلسه 90 دقیقه ای سخنرانی خواهد کرد. او که نویسنده بیش از 20 عنوان کتاب با فروش بسیار بالا می باشد در حوزه ثروت و مدیریت اثربخش و تاثیرگذار سخنرانی خواهد کرد.

موضوع سخنران

پت مسیتی
پت مسیتی

برخی از موضوعات سمینار:

  • 7 تکنیک و روش جذب ثروت و پول به زندگی
  • 12 عادت نقض ناپذیر میلیاردرهای مطرح جهان
  • مسیر اصلی پیشرفت در ثروت سازی
  • توسعه ارزش شخصی خودتان و ارزش خالص ثروتتان
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr