همایش ها
۲۳ و۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
طراحی استراتژی دریاچه آبی (بهینه سازی فرضیه ارزشی جاری)، دریای آبی (ورود به بازارهای گسترده تر) و اقیانوس آبی (خلق فرضیه ارزشی جدید) در سال ۲۰۱۷
12 و 13 مرداد ماه ۱۳۹۶ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
تکنیکها و روشهای افزایش مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود و ایجاد انواع برنامه های وفاداری مشتریان
۲۸ و ۲۹ بهمـن ماه ۱۳۹۵ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
نهمین مجمع جهانی مدیریت پس از ۸ سـال برگزاری موفق در تـاریخ ۲۸-۲۹ بهمـن ماه سـال ۱۳۹۵ در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما با حضور ۷۰۰ نفر از مدیران تصمیم گیر و پیشروی کشور با سخنرانی، مشارکت و ارزش آفرینی ۵ سخنـران و مدیر عامـل مطرح جهان برگزار خواهد شد.
۱۸ و ۱۹ شهریور ماه 1395 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
Copyright © Hamayesh Farazan Co. All Rights Reserved
Web Design By ParsianMehr