کتاب صوتی آمیتیست موفقیت

کتاب صوتی آمیتیست موفقیت

دکتر سپهر تاروردیان

گوینده: ملاحت طلایی
مدت زمان: پنج ساعت و ۴۷ دقیقه

 

در این کتاب تلاش شده راه و رمز موفقیت در راه تولید ثروت و خلق ارزش های معنی دار را برای شما آشکار کند تا بتوانید درک کنید که برای ثروتمندشدن به حتم نیازی به رانت و ثروت اجدادی و پارتی نخواهید شد و شما نیز می توانید به جمع ثروتمندان راه پیدا کنید. عنوان این کتاب “آمیتیست” از جنبه های مختلفی، محتوای این کتاب را پوشش می دهد که مهم ترین آن، همان معنای آن در زبان یونایی یعنی “ضد مستی” و هشیاری و آگاهی است و رنگ بنفش آن که نشانۀ پیروزی و موفقیت است.

این کتاب نیز همچون “آمیتیست” به دنبال ترک عادت های مخرب و اشتباه شما، تبدیل انرژی منفی شما به انرژی مثبت و رساندن شما به قدرت و ثروت است.


واتساپ همایش فرازان