آمیتیست موفقیت

آمیتیست موفقیت

دکتر سپهر تاروردیان

کتاب آمیتیست موفقیت نوشته ی دکتر سپهر تاوردیان می باشد که توسط نشر آوای صدرا منتشر شده است.

 

در این کتاب تلاش شده راه و رمز موفقیت در راه تولید ثروت و خلق ارزش های معنی دار را برای شما آشکار کند تا بتوانید درک کنید که برای ثروتمندشدن به حتم نیازی به رانت و ثروت اجدادی و پارتی نخواهید شد و شما نیز می توانید به جمع ثروتمندان راه پیدا کنید. عنوان این کتاب “آمیتیست” از جنبه های مختلفی، محتوای این کتاب را پوشش می دهد که مهم ترین آن، همان معنای آن در زبان یونایی یعنی “ضد مستی” و هشیاری و آگاهی است و رنگ بنفش آن که نشانۀ پیروزی و موفقیت است.

این کتاب نیز همچون “آمیتیست” به دنبال ترک عادت های مخرب و اشتباه شما، تبدیل انرژی منفی شما به انرژی مثبت و رساندن شما به قدرت و ثروت است.

 

فهرست مطالب:

  1. چشم انداز
  2. مشتریان خود را بشناسید
  3. تیم تان را بسازید
  4. راهبرد خود را در کلاس جهانی طراحی کنید
  5. به رهبری قدرتمند تبدیل شوید
  6. فروشندۀ حرفه ای باشید
  7. راهکارهای ثابت شدۀ تحول در زندگی و رشد فردی را بیاموزید

 


واتساپ همایش فرازان