فایل صوتی همایش  بازاریابی نوین و تحولات کسب و کار

فایل صوتی همایش بازاریابی نوین و تحولات کسب و کار

RANDY GAGE

نویسنده 10 عنوان کتاب مطرح و پر فروش جهان، ترجمه شده به 25 زبان مختلف از جمله کتاب "نبوغ دیوانه" (قرار گرفتن در صدر کتاب های پر فروش مجله “New York times” آمریکا) و کتاب های "امنیت در ریسک پذیریست"، "101 کلید سعادت"، " ذهن توانگر"، "37 راز موفقیت"و... بنیانگذار"بازاریابی شبکه ای" (Network Marketing) در جهان بوده و تا کنون در 50 کشور برای بیش از 2 میلیون نفر سخنرانی کرده است.


واتساپ همایش فرازان