فیلم همایش بین المللی تحول فردی و سازمانی

فیلم همایش بین المللی تحول فردی و سازمانی

NICK VUJIJIC

نیک وویچیچ یکی از معروفترین سخنرانان الهام بخش، نویسنده مطرح پر فروش ترین کتاب انگیزشی سال بر اساس دیدگاه مجله “New York Times” که در بیش از 60 کشور برای بیش از 400 میلیون نفر سخنرانی کرده است. فیلم ها و فایل های صوتی نیک زندگی بیش از یک میلیارد نفر در جهان را متحول کرده و تغییر داده ست.


واتساپ همایش فرازان