img
فیلم همایش  مدیریت به سبک جان مکسول

فیلم همایش مدیریت به سبک جان مکسول

JOHN MAXWELL

جان مکسول نویسنده 74 عنوان کتاب با فروش بیش از 30 میلیون نسخه و ترجمه شده به 50 زبان مختلف در جهان در حوزه های مدیریت، منابع انسانی، کار گروهی، و موفقیت فردی می باشد. او همچنین برترین و تاثیرگذارترین سخنران و نویسنده مدیریت در جهان از دیدگاه "انجمن مدیریت آمریکا" معرفی شده است.


واتساپ همایش فرازان