30سابقه آموزش و رهبری به مدیران عامل شرکت‌های مطرح جهان بیش از 25 سال تجربه تجاری حرفه  ای وبین‌المللی در سمت‌های اجرایی در منطقه خاور میانه نویسنده کتاب های پرفروش "ایجاد وفاداری در مشتریان" و  " ۷ راه تبدیل مشتریان...

واتساپ همایش فرازان