دکترای مدیریت از دانشگاه استکهلم سوئد مدرس دانشگاه ام آی تی آمریکا متخصص هوش مصنوعی و رهبری استراتژیک

واتساپ همایش فرازان