مطرح ترین معلم و سخنران فیلم راز”Secret” ، با بیش از یک میلیارد بازدید نویسنده بیش از 20 عنوان کتاب مطرح و پر فروش در جهان از جمله "محدودیت صفر"، "بزرگترین راز پول" و "عامل جذب کننده" با فروشی فراتر از کتاب هری پاتر حضور و سخنرانی...

واتساپ همایش فرازان