مشاور استراتژیهای آینده شرکت معظم داروسازی "Astra Zeneca" و گروه مخابراتی "Vodafone" در خاورمیانه و آفریقا استاد کارشناسی ارشد "آینده پژوهی" در دانشگاه مطرح "Stellenbosch" آفریقای جنوبی مشاور هوش مصنوعی و مدیریت داده های بزرگ در اتحادیه کشورهای...

واتساپ همایش فرازان