نویسنده کتاب معروف "جرات متفاوت بودن" با فروش بیش از ۴۰۰ هزار نسخه در ۶۰ کشور جهان عضو میزگرد یک میلیون دلاری (MDRT) در آمریکا (باشگاهی متشکل از یک درصد از نوابغ موفق فروش) خالق برنامه تخصصی و تضمینی افزایش ۳۰ درصدی فروش در ۹۰ روز اجرا شده در...

واتساپ همایش فرازان