دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد تهران مدیر عامل شرکت همایش فرازان با سابقه بیش از 300 همایش بین المللی در 20 سال گذشته نویسنده کتاب "آمیتیست موفقیت" و مترجم چندین کتاب مطرح مدیریتی از جمله "مدیریت راهبردی استعداد ها" بنیانگذار کلاب...

واتساپ همایش فرازان