مدیرعامل شرکت آموزشی و مشاوره “NB Network” با شعبی در لندن، نیویورک، برلین و آمستردام در 20 سال گذشته فارغ التحصیل 12 دوره آموزشی "رهبری فروش" از دانشگاه های هاروارد و MIT آمریکا نویسنده 3 عنوان کتاب پرفروش در حوزه رهبری تیم های...

واتساپ همایش فرازان