معروف ترین سخنران انگیزشی و الهام بخش در دنیا نویسنده مطرح پر فروش ترین کتاب های انگیزشی سال بر اساس دیدگاه مجله “New York Times” از جمله "مهارنشدنی"، "قدرتمند باش" و "زندگی بدون دست و پا" ملقب به قهرمان ملی کشور استرالیا ...

واتساپ همایش فرازان