عضو هیئت علمی ،ریاست برنامه های آموزشی و کاربردی مدیران در مطرح تریت دانشگاه اروپا "IESE" نویسنده 5 عنوان کتاب مطرح آکادمیک از جمله "جذب مشتریان بیشتر در عصر آمازون" فارغ التحصیل MBA از دانشگاه “IESE” و دکتری تحولات دیجیتال (Digital...

واتساپ همایش فرازان