یکی از نوابغ آموزش روشها و شیوه های میلیاردر شدن و ایجاد نگرش میلیاردری نویسنده بیش از 20 عنوان کتاب مطرح در حوزه های ایجاد ثروت و شیوه های افزایش سرمایه از جمله کتاب "چگونه الگوی ذهنی یک میلیاردر را داشته باشید" و "رویاپروران هرگز نمی خوابند" ...

واتساپ همایش فرازان