نویسنده کتاب پرفروش مطرح "بیت کوین، بلاکچین و فراتر" و استاد دانشگاه IESEG فرانسه عضو کمیسیون نظارتی بلاکچین در اتحادیه اروپا و مشاور ارزهای دیجیتال این اتحادیه دریافت کننده جایزه بهترین تز کارشناسی ارشد در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین در...

واتساپ همایش فرازان