فارغ التحصیل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه ژنو استاد دانشگاه های "Pretoria" و "South Africa" نویسنده کتاب های "زندگیت را بساز" و "روابط شاد زناشویی" 30 سال مشاور روابط و ارتباطات عاطفی و زناشویی سخنران بیش از 100 سمینار بین المللی...

واتساپ همایش فرازان