مدیر گروه بخش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه UBC کانادا مشاور نوآوری و خلاقیت کمپانی IKEA در کانادا

واتساپ همایش فرازان